Creatief atelier

Home » Wat maakt ons bijzonder? » Creatief atelier

Creatief atelier

Op maandagochtend en op dinsdag werken de kinderen van groep 2 t/m 8 in het creatief atelier bij juf Angela. Juf Angela heeft zelf naast de PABO, ook de kunstacademie afgerond en is zelf een kunstenares.

Dit betekent dat de ‘vroegere’ teken- en handvaardigheidslessen zijn komen te vervallen. En ons aanbod mooi aansluit op het werken met De Cultuur Loper.
Wij hebben bewust gekozen voor een kunst- en cultuur aanbod bij een vakdocent buiten de groep, omdat cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen.

Lessen in kunst, cultuur en erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen.

Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met schoonheid.
Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen.
Loop gerust eens binnen in ons Atelier om te zien hoe creatief en wereldwijs onze kinderen bezig zijn.