Een leerzame omgeving

Home » Wat maakt ons bijzonder? » Een leerzame omgeving

Een leerzame omgeving

Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen.

Wij zullen u wat voorbeelden geven van het bewegend leren in de dagelijkse praktijk in onze eigen groepen:

Automatiseren sommen tot 10 ‘WANDELsommen’
De kinderen krijgen allemaal een kaartje met sommen tot 10. Ze wandelen door de ruimte en bij ‘stop’ zoeken ze een maatje op. De een leest de sommen voor, de ander geeft de antwoorden en andersom. Daarna wisselen ze van kaartje en wandelen ze weer verder.

Dictee (spelling). De leerkracht zegt een woord, de kinderen benoemen hardop de bijbehorende spellingsregel en rennen naar hun blad waar ze het woord opschrijven.

LETTERspeurtocht.

In de Spil, het atelier, de gangen en het gymlokaal hangen kaarten met een letter en daaronder een woord. De kinderen bedenken in tweetallen een woord met die letter. Bijvoorbeeld G: Kleur. De kinderen schrijven groen of geel op.