Medezeggenschapsraad​

Home » Over onze school » Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad​

De Medezeggenschapsraad (MR) is vertegenwoordigd door ouders en personeelsleden, en nemen na verkiezing zitting voor drie jaar.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststelling van vakanties en vrije dagen, arbeidsomstandigheden, zorgplannen, veiligheid op school etc.

De MR is een verplicht orgaan binnen elke school waar wij dankbaar voor zijn. Op deze wijze krijgen we informatie vanuit de ouders en de werkvloer, wat ons helpt om beleid te bepalen en besluiten te nemen.

Onze MR bestaat momenteel uit vier leden. Van het personeel zijn Paulien Scherpenisse en Daniëlla Verbeek vertegenwoordigd. Vanuit de ouders zijn Mark Rolffs en Erik-Jan Pullens de vertegenwoordigers.

De MR heeft Informatie-, Advies- en Instemmingsrecht. Specifieke informatie kunt u terugvinden op Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:​

Namens de ouders: Namens het team:
Clint Marshall Paulien Scherpenisse
Eric van der Spelt Daniëlla Verbeek