Schoolkalender

Algemene schoolkalender

Zomervakantie
Alle leerlingen vrij!
Studiedag
Groep 8 vrijlaatste schooldag groep 1 t/m 7
Groep 7/8 vanaf 11:00 uur op school
Uitglijden groep 8
Musical groep 7-8
verjaardagen leerkrachten
Zomerfeest
Stoeltjes passen
Portfolio gesprekken groep 7
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30
Kamp
Portfolio gesprekken 1 t/m 6
Portfolio
Nationale modderdag
Kennismaken VO
Alle leerlingen vrij!
Studiedag
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Open avond afsluiting thema 3 18:00 tot 19:00 uur
Alle leerlingen vrij!
2e Pinksterdag
1e Pinksterdag
Schoolreisje
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Hemelvaartsdag
Alle leerlingen vrij!
Studiedag
Meivakantie
Meivakantie
Alle leerlingen ‘s middag vrij!
Koningsspelen
IEP eindtoets gr 8
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Alle leerlingen vrij!
2e Paasdag
1e Paasdag
Alle leerlingen vrij!
Goede vrijdag
Hercontrole fietsen
Verkeersexamen theorie groep 7/
Fietscontrole gr 7
NL Doet
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Adviesgesprekken groep 8
Portfolio gesprekken groep 1 t/m7
Portfolio
Schooladvies gr 8
Krokusvakantie
Einde thema 2
Carnaval op school
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Alle leerlingen vrij!
Studiedag
Kerstviering
Kerststukjes maken
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Gesprekken groep 8 (voorlopig schooladvies)
Alle leerlingen vrij!
Studiedag
Voorlopig schooladvies groep 8 mee naar huis
Sinterklaas op school
Schoentje zetten
Oudergesprekken groep 3 t/m 7
Spreekuur CJG 15.30 tot 16.30 uur
Start thema 2
Alle leerlingen vrij!
Studiedag
Nationaal schoolontbijt
Nio groep 8
Herfstvakantie
Einde thema 1
Spreekuur CJG 15.30 tot 16.30 uur
Dierendag
Dierendag op school
Schoolfotograaf
Informatieavond gr 2/3 19.00-20.00
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Startgesprekken
Start thema 1
1e schooldag
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Studiedag Alle leerlingen vrij!
Groep 8 vrij
Uitglijden groep 8
Groep 7/8 vanaf 11:00 uur op school
Musical groep 7/8
Zomerfeest verjaardagen leerkrachten
Stoeltjes passen 8:45-10:00
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Studiedag Alle leerlingen vrij!
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
2e Pinksterdag Alle leerlingen vrij!
1e Pinksterdag
Open avond afsluiting thema 3 18:00-19:00
Alle leerlingen vrij!
Hemelvaartsdag Alle leerlingen vrij!
Schoolreis
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Meivakantie
Meivakantie
Koningsspelen Alle leerlingen s middags vrij!
CKB slotconcert groep 5/6 schoolorkest
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
2e Paasdag
1e Paasdag
Goede vrijdag Alle leerlingen vrij!
Start thema 3
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Voorjaarsvakantie
Carnaval op school
Portfolio
Oudergesprekken groep 2 t/m 8
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Studiedag alle kinderen vrij!
Eind thema 2
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag Alle leerlingen vrij!
Kerstviering
Kerststukjes maken
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Studiedag Alle kinderen vrij!
Sinterklaasviering
Schoentje zetten
Studiedag Alle leerlingen vrij!
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Oudergesprekken
Nationaal schoolontbijt
Start thema 2
Groep 7/8 eren en herdenken 75 jaar bevrijding Brabantse Wal
Herfstvakantie
Afsluiting thema 1 / kinderboekenweek
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Dierendag
Start kinderboekenweek 'reis mee'
Voorstelling groep 7/8 Oorlogsgeheimen
Studiedag Alle leerlingen vrij!
Avond 4daagse
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Startgesprekken groep 2 t/m 8
1e schooldag
Start thema 1
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie

Downloaden

Download hieronder de kalender, zo kun je hem gemakkelijk uitprinten.