Schoolkalender

Algemene schoolkalender

Zomervakantie
Studiedag
Alle leerlingen vrij!
Groep 8 vrijlaatste schooldag groep 1 t/m 7
Uitglijden groep 8
Groep 7/8 vanaf 11:00 uur op school
Musical groep 7-8
Zomerfeest
verjaardagen leerkrachten
Stoeltjes passen
Portfolio gesprekken groep 7
Portfolio gesprekken 1 t/m 6
Kamp
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30
Portfolio
Nationale modderdag
Kennismaken VO
Studiedag
Alle leerlingen vrij!
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Open avond afsluiting thema 3 18:00 tot 19:00 uur
2e Pinksterdag
Alle leerlingen vrij!
1e Pinksterdag
Schoolreisje
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
Alle leerlingen vrij!
Meivakantie
Meivakantie
Koningsspelen
Alle leerlingen ‘s middag vrij!
IEP eindtoets gr 8
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
2e Paasdag
Alle leerlingen vrij!
1e Paasdag
Goede vrijdag
Alle leerlingen vrij!
Verkeersexamen theorie groep 7/
Hercontrole fietsen
Fietscontrole gr 7
NL Doet
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Portfolio gesprekken groep 1 t/m7
Adviesgesprekken groep 8
Schooladvies gr 8
Portfolio
Krokusvakantie
Carnaval op school
Einde thema 2
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag
Alle leerlingen vrij!
Kerstviering
Kerststukjes maken
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Gesprekken groep 8 (voorlopig schooladvies)
Studiedag
Alle leerlingen vrij!
Voorlopig schooladvies groep 8 mee naar huis
Sinterklaas op school
Oudergesprekken groep 3 t/m 7
Schoentje zetten
Spreekuur CJG 15.30 tot 16.30 uur
Start thema 2
Studiedag
Alle leerlingen vrij!
Nationaal schoolontbijt
Nio groep 8
Herfstvakantie
Einde thema 1
Spreekuur CJG 15.30 tot 16.30 uur
Dierendag
Dierendag op school
Schoolfotograaf
Spreekuur CJG 14.30 tot 15.30 uur
Informatieavond gr 2/3 19.00-20.00
Startgesprekken
1e schooldag
Start thema 1
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Studiedag alle kinderen vrij!
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Studiedag Alle leerlingen vrij!
Groep 8 vrij
Groep 7/8 vanaf 11:00 uur op school
Uitglijden groep 8
Musical groep 7/8
Zomerfeest verjaardagen leerkrachten
Stoeltjes passen 8:45-10:00
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Studiedag Alle leerlingen vrij!
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
2e Pinksterdag Alle leerlingen vrij!
1e Pinksterdag
Open avond afsluiting thema 3 18:00-19:00
Alle leerlingen vrij!
Hemelvaartsdag Alle leerlingen vrij!
Schoolreis
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Meivakantie
Meivakantie
Koningsspelen Alle leerlingen s middags vrij!
CKB slotconcert groep 5/6 schoolorkest
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
2e Paasdag
1e Paasdag
Goede vrijdag Alle leerlingen vrij!
Start thema 3
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Voorjaarsvakantie
Carnaval op school
Portfolio
Oudergesprekken groep 2 t/m 8
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Eind thema 2
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag Alle leerlingen vrij!
Kerstviering
Kerststukjes maken
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Studiedag Alle kinderen vrij!
Sinterklaasviering
Schoentje zetten
Studiedag Alle leerlingen vrij!
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Oudergesprekken
Nationaal schoolontbijt
Start thema 2
Groep 7/8 eren en herdenken 75 jaar bevrijding Brabantse Wal
Herfstvakantie
Afsluiting thema 1 / kinderboekenweek
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Dierendag
Start kinderboekenweek 'reis mee'
Voorstelling groep 7/8 Oorlogsgeheimen
Studiedag Alle leerlingen vrij!
Inloopspreekuur CJG 8:30-9:30
Avond 4daagse
Startgesprekken groep 2 t/m 8
Start thema 1
1e schooldag
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie

De online kalender volgt spoedig!

Downloaden

Download hieronder de kalender, zo kun je hem gemakkelijk uitprinten.