Kindcentrum

Home » Kindcentrum

Mamaloe Kinderopvang

Bs. De Nieuwe Veste heeft een samenwerkingsovereenkomst met Mamaloe Kinderopvang.

Dit betekent dat wij in onze school nauw samen werken met de leidsters van Mamaloe. Op dit moment hebben wij de volgende vormen van opvang op onze school gerealiseerd:

Kinderopvang De Guppies

Kinderopvang De Guppies van 0 tot 4 jaar, alle dagen van de week van half acht (op aanvraag vanaf zeven uur) in de ochtend tot kwart over zes in de avond, ook in de vakanties. Hiervoor is een mooie, nieuwe slaapkamer gerealiseerd die aan alle veiligheidseisen voldoet.

Peuteropvang De Guppies

Peuteropvang De Guppies, alle dagen van de week van half negen tot half drie (de peuteropvang volgt het continurooster van de school). U kunt kiezen voor een gehele dag of voor een dag deel. Dit is van half negen tot half twaalf of van half twaalf tot half drie. De peuters die om half twaalf komen, eten gezellig een boterham met de leidsters. Dit wordt verzorgd door Mamamloe.

BSO de Bibberhaai

Daarnaast is er ook voorschoolse en naschoolse opvang, oftewel BSO de Bibberhaai. De voorschoolse opvang start om half acht (op aanvraag vanaf zeven uur) tot de school start om tien voor half negen. De naschools opvang is van half drie tot kwart over zes. De opvang is in onze volledig nieuw ingerichte BSO ruimte (huiskamer). Daarnaast maakt de BSO ook gebruik van het technieklokaal, de aula en het schoolplein.

Aangezien wij op school een continurooster hebben, is de overblijf op school in de eigen groep georganiseerd.

Methode Piramide

De BSO en de peuteropvang werken vanuit de methode Piramide en sluiten tevens aan bij de thema’s van de school.

Alle activiteiten worden gezamenlijk door Mamaloe en de school opgepakt. Dit zorgt voor een mooie doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar.

Aanmelden

Aanmelden of meer informatie nodig? Kijk op: https://www.mamaloekinderopvang.nl of vraag op onze school naar Mieke van Gent, locatiehoofd De Nieuwe Veste.